ליווי בניה ושיפוץ

ליווי שיפוץ ובניה

  • השגת החתימות והמסמכים הנדרשים מהגופים השונים
  • הזמנת בדיקות חסרות ותיקונים נדרשים
  • איסוף האישורים הנדרשים
  • ריכוז והגשת הניירת למועצה/עיריה

רוצים להתחיל לקדם עניינים ומהר?

מה עוד אני מציעה